TEAM

tłumacz

Agnieszka Martina Bladowska

Agnieszka ukończyła Neofilologię języka włoskiego i angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów uczestniczyła w rocznej wymianie studenckiej na Uniwersytecie Princeton. Następnie ukończyła kurs dla przyszłych dyplomatów i osób pełniących funkcje międzynarodowe w SIOI w Rzymie oraz studia podyplomowe w Watykańskiej Szkole Bibliotekoznawstwa. W latach 1994-1998 była wicekonsulem w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie (pierwszą i najmłodszą polską konsul we Włoszech), a następnie pracowała w Fundacji Jana Pawła II. Jest wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych CTU przy Sądzie w Rzymie, w zakresie języka polskiego i angielskiego z numerem 169110. Jest także oficjalnym tłumaczem Ambasady RP w Rzymie, Ambasady Kanady i Ambasady Stanów Zjednoczonych we Włoszech.

E-mail: info@ljlex.eu