TEAM

Duilio Cortassa

W 2003 roku otworzył rzymski oddział kancelarii prawnej Tosetto, Weigmann e Associati, w latach 1999 – 2003 pracował jako associate w kancelarii Allen & Overy, od 2011 roku wspólnik kancelarii Libonati-Jaeger. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i intelektualnej, w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży spożywczej, winiarskiej i samochodowej, sztuki i dziedzictwa kulturowego), prawie spółek handlowych, międzynarodowym prawie umów, prawie ochrony danych osobowych oraz w sprawach dotyczących handlu elektronicznnego (e-commerce). Świadczy także pomoc prawną na rzecz klientów w postępowaniach przed niezależnymi organami regulacyjnymi, we Włoszech i w innych jurysdykcjach. W latach 1991 – 1998 poświęcił się karierze dyplomatycznej w służbie zagranicznej we Włoszech i w Polsce. Dziennikarz, był członkiem organów zarządzających organizacji non-profit, obecnie jest członkiem zarządu i rad nadzorczych spółek handlowych.

E-mail: duilio.cortassa@ljlex.eu