OBSZARY PRAKTYKI

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria prawna LJLex świadczy usługi doradztwa prawnego we wszystkich sprawach o charakterze gospodarczym.

Prawo umów

Kancelaria prawna LJLex doradza podmiotom gospodarczym w wyborze odpowiednich instytucji prawa cywilnego, reprezentuje w procesie negocjacji postanowień umownych oraz przygotowuje projekty umów stanowiących podstawę krajowych i międzynarodowych operacji gospodarczych.

Ochrona danych osobowych

Od momentu zatwierdzenia Dyrektywy 95/46/EC w październiku 1995 roku, LJLex śledzi obszar ochrony danych osobowych zarówno dla włoskich jak i zagranicznych firm i instytucji publicznych. W szczególności, LJLex śledzi dostosowanie zainteresowanych stron do nowego GDPR, towarzysząc klientowi we wszystkich jego potrzebach pogłębienia kwestii prywatności, w sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej, w przygotowywaniu rejestrów zabiegów, w zarządzaniu funkcją DPO, w relacjach z Gwarantem ochrony danych, jak również w relacjach z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego i Urzędem ds. Gwarancji w Komunikacji, w zakresie działalności związanej z telemarketingiem i sprzedażą bezpośrednią dla konsumentów. Kancelaria pomaga również klientom w przypadku skarg składanych do Gwaranta lub AGO, jak również w przypadku dochodzeń lub postępowań sankcyjnych prowadzonych przez Gwaranta lub inne organy europejskie, takie jak Bundesnetzagentur, Österreichische Datenschutzbehörde, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés oraz Information Commissioner’s Office.

Prawo własności intelektualnej – Information Technology – Prawo spożywcze i rynku wina

Kancelaria prawna LJLex posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego oraz w prowadzeniu sporów sądowych we wszystkich sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Doradzamy naszym klientom w sprawach dotyczących tworzenia, umacniania i ochrony praw własności intelektualnej, sporządzamy projekty umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym projekty umów będące podstawą operacji joint ventures, wspólnych badań i rozwoju produktów, projekty umów outsourcingowych, licencyjnych, transferu technologii, franczyzy oraz tych, których przedmiotem są prawa autorskie.

Kancelaria prawna LJLex świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców z branży spożywczej oraz winiarskiej w sprawach reglamentacji działalności gospodarczej oraz związanych ze specyfikacją produktów, etykietowaniem, sporządzaniem projektów umów licencji i dystrybucji towarów.

Oferujemy również porady prawne i podatkowe z zakresu prawa sztuki i dziedzictwa kulturowego włoskim i zagranicznym kolekcjonerom, inwestorom, przedsiębiorcom, fundacjom, stowarzyszeniom, archiwom, instytucjom i artystom.

Prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe

Kancelaria prawna LJLex posiada solidne doświadczenie w sprawach związanych z oceną krajowych i międzynarodowych operacji gospodarczych pod względem zgodności z europejskim prawem konkurencji, a w szczególności pod względem ich zgodności z przepisami unijnymi w przedmiocie niedozwolonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Świadczymy również pomoc prawną we wszystkich kwestiach dotyczących prawa międzynarodowego.

Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria prawna LJLex prowadzi spory sądowe oraz postępowania arbitrażowe, zarówno w kraju, jak i za granicą, we wszystkich sprawach cywilnych, gospodarczych i dotyczących prawa własności intelektualnej. W przypadku międzynarodowych sporów sądowych współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami z innych jurysdykcji.

Nieruchomości i fundusze powiernicze

Kancelaria prawna LJLex doradza klientom indywidualnym, zarówno obywatelom Włoch, jak i obcokrajowcom, w sprawach związanych z prawami na nieruchomościach, z zakresu prawa spadkowego oraz funduszy powierniczych. Do głównego obszaru praktyki naszej Kancelarii należy doradztwo na rzecz klientów zagranicznych, którzy zamierzają inwestować lub nabyć majątek we Włoszech. Zespół funduszy powierniczych oraz nieruchomości kancelarii LJLex świadczy usługi na rzecz powierników i innych podmiotów polegające na planowaniu spadkowym, tworzeniu i zarządzaniu funduszami powierniczymi oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych.

Prawo podatkowe

Kancelaria prawna LJLex posiada solidną strukturę w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości oraz oferuje kompleksowe doradztwo w sprawach podatkowych i związanych ze sprawozdawczością finansową.

International

Chiny

Kancelaria prawna LJLex Studio Legale łączy znajomość najlepszych praktyk w wielu dziedzinach prawa zarówno w kraju, jak i zagranicą. Kancelaria współpracuje od wielu lat z włoskim adwokatem Lucą Maina, rezydentem w ChRL od 1997 roku. Luca Maina pełni obecnie funkcję of counsel Zhonglun W&D Law Firm, jednej z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Chinach z siedzibą w Pekinie, Hong Kongu, Szanghaju, Shenzhen oraz w Osace w Japonii.

Współpracuje z LJLex Stefanią Rabaioli, tłumaczem języka chińskiego wpisanym na listę tłumaczy prowadzoną przez Izbę Handlową w Turynie.

Iran

Szukając synergii z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w wielu dziedzinach prawa Kancelaria Prawna LJLex Studio Legale, jako jedna z pierwszych włoskich kancelarii, zwróciła sie w klierunku Iranu. Kancelaria może pochwalić się ugruntowaną współpracą z Hamideh Barmakhshad, partnerem zarządzającym DadAndish Charter Law Firm, jednej z najbardziej ukierunkowanych na współpracę międzynarodową kancelarii prawnych w Iranie.

Polska

Kancelaria prawna LJLex Studio Legale jest od zawsze obecna na polskim rynku. Posiada współpracuje od wielu lat z radcą prawnym Tomaszem Malińskim, pełniącym obecnie funkcję of counsel Kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy Sp. k., jednej z najbardziej renomowanych firm prawniczych w Polsce z siedzibami w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

Katarzyna Zarzecka jest wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka włoskiego, polskiego i angielskiego prowadzoną przez Sąd w Rzymie.

Malta

Potrzeba świadczenia usług prawnych na rzecz naszych klientów na arenie międzynarodowej sprawiła, że nawiązaliśmy współpracę z Joe Cordina and Associates na Malcie, kancelarią świadczącą szeroki wachlarz usług, w tym audyt i usługi atestacyjne, księgowość, doradztwo podatkowe i finansowe. Jesteśmy ponadto w stanie świadczyć usługi zarządzania majątkiem i planowania finansowego, w tym w zakresie zarządu powierniczego, dzięki współpracy z Bastille Trustees Limited na Malcie, specjalizującej się w funduszach powierniczych i transakcjach powierniczych, objętej nadzorem Maltańskiego Urzędu ds. Nadzoru Finansowego.