PROFIL

Kancelaria prawna LJLex doradza przedsiębiorcom i podmiotom publicznym w zakresie prawa spółek, prawa umów, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa sztuki i dziedzictwa kulturowego, prawa ochrony danych osobowych, prawa upadłościowego i sporów sądowych.

Poza sporami sądowymi, kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania umów gospodarczych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawa rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora winiarskiego, ochrony danych osobowych, także na potrzeby handlu elektronicznego, ochrony członków zarządu i rad nadzorczych spółek, prawa podatkowego i rachunkowości, odpowiedzialności karnej osób prawnych i sporządzania modeli organizacyjnych. Kancelaria posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie trustów krajowych i międzynarodowych oraz planowaniu zmian pokoleniowych w spółkach handlowych.

Kancelaria doradza przedsiębiorcom w sporach korporacyjnych i gospodarczych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Współpracuje ściśle z kancelariami specjalizującymi się w prawie administracyjnym i prawie pracy, dzięki czemu jest w stanie zapewnić swoim klientom kompleksowe usługi doradztwa prawnego.

Kancelaria LJLex posiada ugruntowane doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w transakcjach gospodarczych z Polską, a także w polskim prawie spółek i sporach sądowych przed polskimi sądami powszechnymi. Możemy pochwalić się doskonałą znajomością polskiego rynku oraz wysokimi kompetencjami w zakresie świadczenia pomocy prawnej na gruncie prawa polskiego; nasza kancelaria zapewnia również wewnętrzną obsługę tłumaczeń przysięgłych na język polski / angielski / włoski.

Kancelaria posiada również ugruntowane doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w operacjach gospodarczych z Chinami oraz Iranem, współpracuje z kancelarią prawną w Szanghaju oraz Teheranie.

Doradzamy również klientom w sprawach z zakresu prawa międzynarodowego oraz wspieramy wiele zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych we Włoszech i przy Stolicy Apostolskiej.