TEAM

of counsel

Francesca Graziani

Francesca jest profesorem nadzwyczajnym prawa międzynarodowego publicznego Università degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli”. Od 1997 r. jest ekspertem do spraw sporów dyplomatycznych włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej. Jest również wykładowcą prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na licznych studiach podyplomowych, w tym SIOI w Rzymie. Zajmuje się międzynarodowymi sporami sądowymi i występuje przed sądami Unii Europejskiej. Od 2013 r. jest doradcą (of counsel) kancelarii LJLex.

E-mail: info@ljlex.eu