TEAM

Alberto Cortassa

Po stażu w Komisji Europejskiej w Urzędzie Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z niedozwoloną pomocą publiczną oraz finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, od 1995 r. kontynuował karierę zawodową w kancelarii Gamna e Associati w Turynie. Po okresie współpracy z kancelarią adwokacką Matteo Guadagnini, od 2001 roku wykonuje zawód w Turynie i Mediolanie. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych, w prawie umów, prawie bankowym i prawie ubezpieczeń.

E-mail: alberto.cortassa@ljlex.eu