TEAM

of counsel

Alberto de Sanctis

W 1995 r. obronił na Uniwersytecie w Turynie pracę magisterską „Insider Trading – Wykorzystanie poufnych informacji na włoskim rynku papierów wartościowych”, która została następnie opublikowana przez włoski dziennik Il Sole 24 Ore.

Alberto rozpoczął praktykę prawniczą wraz z Claudio Maria Papotti w kancelarii mec. Gian Paolo Zancan. Następnie kontynuował swoją działalność w kancelarii prawnej profesora Mauro Ronco i Claudio Maria Papotti.
W 2000 r. został członkiem turyńskiej izby adwokackiej. Dalszą karierę rozwijał w kancelarii „Ronco & Papotti, Penalisti Associati„, w której został partnerem.

W 2002 r., założył kancelarię „Papotti & de Sanctis, Penalisti Associati„, a następnie w 2003 r. powstała kancelaria „De Sanctis-Scicolone, Avvocati Associati„.
Oprócz działalności prawniczej i doradczej, Alberto jest członkiem organów nadzorczych zarówno w korporacjach, jak i innych podmiotach, zgodnie z ustawą nr 231 z 2001 roku.
Monografie i artykuły jego autorstwa i współautorstwa zostały opublikowane w specjalistycznych publikacjach prawniczych (https://www.desanctisscicolone.com/pubblicazioni) i obejmują swym zakresie wszystkie aspekty jego działalności zawodowej.
W latach 2018-2022 był przewodniczącym Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta /Izby Karnej Zachodniego Piemontu i Doliny Aosty „Vittorio Chiusano„/. Od 2020 r. jest of counsel w LJLex.

E-mail: info@ljlex.eu
Web: https://www.desanctisscicolone.com