TEAM

of counsel

Alberto de Sanctis

W 2000 r. otworzył kancelarię Ronco & Papotti, Penalisti Associati a następnie w 2002 r. Papotti & de Sanctis, Penalisti Associati, aż następnie kancelarię de Sanctis Scicolone, Avvocati Associati. Od 2020 r. jest doradcą (of counsel) kancelarii LJLex w sprawach z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentuje klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, odpowiedzialności karnej przedstawicieli zawodów medycznych, oszustw ubezpieczeniowych, odpowiedzialności karnej osób prawnych, przygotowuje modele organizacyjne (modelli organizzativi) dla osób prawnych i jest członkiem ich organów nadzorczych, pełni funkcję obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządów zawodowych. Jest członkiem organów nadzorczych następujących podmiotów: SITO Società Interporto di Torino S.p.A., SETA Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.A., Eurofidi S.c.a.r.l. w likwidacji (powołany po likwidacji), Fundacji Artea, Turismo Torino, Unione Italiana Vini Servizi, Monfer S.p.A., Pro Infantia S.p.A. (Koelliker Hospital); prezesem zarządu Chiros Centro Fisioterapico e Riabilitativo S.r.l. Od 2018 r. pełni funkcję prezesa Izby Karnej „Vittorio Chiusano” Zachodniego Piemontu i Valle d’Aosta.

E-mail: info@ljlex.eu
Web: https://www.desanctisscicolone.com