TEAM

of counsel

Angelo Di Giacomo

Ekspert rolny (perito agrario), od 1974 roku wpisany na listę prowadzoną przez Międzyprowincjonalne Kolegium Ekspertów Rolnych dla Prowincji Alessandria Asti Cuneo Turyn i Aosta, specjalista w zakresie regulacji dotyczących wina i napojów alkoholowych. Jest autorem tomów “Presentazione e Designazione dei Mosti e dei Vini“ oraz “Piemonte Vigneto Tutto DOC”. W 1979 r. dołączył do Centralnego Inspektoratu Ochrony Jakości i Zwalczania Oszustw Rolno-Spożywczych (ICQRF) przy Ministerstwie Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa. Do 2017 r. był kierownikiem Biura Terenowego ICQRF w Asti, a od 2017 do 2020 r. pełnił funkcję p.o. dyrektora tegoż biura. W latach 1999-2015 był wykładowcą regulacji prawnych dotyczących wina w ramach studiów magisterskich z enologii na Università Cattolica del Sacro Cuore, w Piacenzy, a w latach 2017-2019 – wykładowcą tego samego przedmiotu w ramach kursu „Mastro di Cantina” w Instytucie Rolnictwa „V. Luparia”. Od 2023 r. jest doradcą (of counsel) kancelarii LJLex.

E-mail: angelo.digiacomo@ljlex.eu